Oulun yliopisto
OPTIMA


Käyttäjätunnuksista/About User Accounts

Pitkään käyttämättömänä olleita Optiman käyttäjätunnuksia merkitään jatkossa(syyskuussa ja nyt marraskuussa poistettavaksi useita eriä vuodessa. Muutos koskee lähinnä opintonsa päättäneiden käyttäjätunnuksia. Mikäli opintosi jatkuvatkin lähiaikoina, voidaan palata aiempaan käyttäjätunnukseen ja sisältöihin useimmissa tapauksissa,

Unused Optima user accounts will be marked for removal a few sets yearly(September and now at November). This change concerns user accounts that have been a long time unused, mostly because of graduation. If studies are continuing again in near future, then it may be possible to get an old user account and contents back in duty in most cases.