Oulun yliopisto
OPTIMA


Optimassa palvelukatko 30.9. / Service break

Optimassa on palvelukatko perjantaina 30.9. klo 8 alkaen ohjelmistopäivityksen vuoksi. Katko kestää enintään yhden tunnin.

There will be a service break on Friday 30th September at 8 am. The service will be out of use maximum of 1 hour.

Lue lisää päivityksen sisällöstä

Käyttäjätunnuksista/About User Accounts

Pitkään käyttämättömänä olleita Optiman käyttäjätunnuksia merkitään jatkossa poistettavaksi useita eriä vuodessa. Muutos koskee lähinnä opintonsa päättäneiden käyttäjätunnuksia. Mikäli opintosi jatkuvatkin lähiaikoina, voidaan palata aiempaan käyttäjätunnukseen ja sisältöihin useimmissa tapauksissa,

Unused Optima user accounts will be marked for removal a few sets yearly. This change concerns user accounts that have been a long time unused, mostly because of graduation. If studies are continuing again in near future, then it may be possible to get an old user account and contents back in duty in most cases.


Optima-päivä 29.11.2016/ Optima day at Nov. 29th 2016

Lisätietoja/Information:

Optima-päivä 2016 Helsinki